Přihláška - tiskopisy

Přihlášku do autoškoly si prosím vytiskněte oboustranně na jeden list papíru! 

Posudek o zdravotní způsobilosti si nechte potvrdit u svého praktického lékaře.

 

přihláška do autoškoly 2022.pdf (2433764)

lékařský posudek 2022.pdf (106504)