Přihláška - tiskopisy

Přihlášku do autoškoly vytiskněte oboustranně. Posudek o zdravotní způsobilosti si nechte potvrdit u svého praktického lékaře.

  
žádost do autoškoly Šikýř pdf. (676981)

posudek o zdravotní způsobilosti-nový.pdf (430830)