Režim "L17" - mentor

15.06.2024 19:41

Podmínky pro mentory:

Skupinu B vlastnit min. 10 let
Posledních 5 let bez zákazu řízení
Žádný trestný bod v bodovém hodnocení řidiče
            - možnost odpočtu 4 trestných bodu v rámci školení bezpečné jízdy (polygon)
Být zapsaný v kartě sedmnáctiletého řidiče
Sedět na místě vedle řidiče
Musí sledovat situaci a být schopen poskytnout radu řidiči
Nesmí být pod vlivem alkoholu, drog
Nesmí mít sníženou schopnost vlivem zdravotního stavu

—————

Zpět